Austrálie, Studentská víza

Získání australských víz je zpravidla lehčí než získání víz do USA nebo Kanady. Naše agentura se věnuje exkluzivně Austrálii a Novému Zélandu.

V případě studijních pobytů existují dvě varianty:
1) Při krátkodobém kurzu (kratším 3 měsíce), je třeba turistické vízum.
2) Při kurzu delším než 3 měsíce budete potřebovat studentské vízum. Proces žádosti a požadavků k vízu se může lišit u každého žadatele.

Všeobecné požadavky pro studentská víza jsou následující:
Jsme registrovanou agenturou na vyřizování víz na australské ambasádě ve Vídni, máme proto oprávnění podávat žádosti za naše klienty a tyto projednávat. Našim klientům tento fakt dává výhodu lepší péče.
Úzce spolupracujeme s právničkou a advokátkou Editou Bernsten B.A. (Macq. Uni) LLB (UNSW), která je registrovaná migrační agentka. Edita hovoří plynně česky a slovensky a v případě potřeby našich studentů je zastupuje a pomáhá řešit náročné imigrační a právnické případy. Našim klientům poskytujeme při vyřizování žádostí o vízum BEZPLATNÝ konzultační servis od rok 1994. Každá žádost je pečlivě zkontrolovaná, včetně všech přiložených dokumentů, následně odeslaná na australskou ambasádu ve Vídni. Celý proces trvá 3 - 12 týdnů. V urgentních případech umíme zařídit víza na ambasádě ve Vídni na počkání. Ve vyřizování víz máme 100% úspěšnost za poslední dva roky, a to při velkém objemu žádostí.

1. Vyplněný a podepsaný formulář 157A
2. Zaplacené studium v Austrálii - Confirmation of Enrolment (CoE)
3. Výpis z bankovního účtu za poslední měsíc (likvidní aktiva):
- prokázání finančního krytí, které zahrnuje životní náklady AU$1 000 (18 000 CZK)* na každý měsíc pobytu, maximálně AU$12 000 (216 000 CZK)* při ročním nebo delším pobytu, školné, zpáteční letenku AU$2 000 (36 000 CZK)*, takže celkem cca 252 000 – 350 000 CZK* v závislosti na délce pobytu,
- v případě, že peníze nejsou na vašem účtu, je potřeba čestné prohlášení od sponzora (originál potvrzený notářem),
- termínované vklady, penzijní fondy, akcie, životní pojistka apod. nejsou považované za likvidní aktiva.
4. Potvrzení od zaměstnavatele / o studiu / živnostenský list
5. Zaplacený poplatek za žádost o studentské vízum 280 EUR (8 120CZK)*
6. Zaplacené povinné zdravotní pojištění OSHC AU$27-28,50/měsíc (486-513 CZK/měsíc)*, max. 12 měsíců AU$342 (6156CZK)*
7. Lékařská prohlídka (1 650 CZK)*
8. Výpis z rejstříku trestů (při pobytu delším než 12 měsíců)
9. Motivační dopis pro ambasádu v češtině (jak bude studium v Austrálii prospěšné ve vaší budoucí kariéře, osobním rozvoji)
10. Platný cestovní pas
11. 3 pasové fotografie

Do formuláře 157A uvádíme detaily a razítko naší agentury, aby se s námi zástupci ambasády v případě nutnosti mohli spojit. Naši zástupci se pravidelně účastní seminářů a školení o vízové problematice, které ambasáda pořádá. Jsme aktuálně informovaní o všech novinkách a změnách ve vízech. Za podání a zajištění studentských víz neúčtujeme ŽÁDNÉ POPLATKY. Každá žádost o studentské vízum je individuálně a pečlivě zpracována. Na konzultaci s naším zástupcem se dozvíte které náležitosti jsou nevyhnutelné pro úspěšné získání víz ve vašem případě. Konzultace jsou nezávazné a zdarma.
* částky jsou přepočítané v kurzu: 18 CZK/1 AUD a 29 CZK/1 EUR

Vízové kategorie:
Existuje 6 kategorií, ve kterých je možné žádat o studentské vízum:
570 - ELICOS courses - jazykové kurzy
571 - Základní a střední školy
572 - VET - odborné kurzy 
573 - Higher Education - bakalářské studium (Bc.)
574 - Master and doctorate - magisterské a doktorantské studium
575 - Non-award foundation studies - ostatní kurzy

Česká a Slovenská republika mají následující zařazení:

570 Angličtina ČR 2 SK 2
571 Základní a střední školy ČR 2 SK 2
572 Odborné kurzy ČR 2 SK 2
573 Bakalářské studium ČR 1 SK 2
574 Magisterské studium ČR 2 SK 2
575 Ostatní kurzy ČR 2 SK 2

Pozn.: 1 = země téměř bez rizika; 5 = velmi rizikové země.

Austrálie

Hlavní strana Austrálie
Naše služby v ČR
Základní informace
Jak začít?
Životní náklady
Jak si vrátit náklady?
Cenová kalkulace
Možnosti přivýdělku
Studentská víza
Přehled australských škol
Naše služby
Rezervace letenek
Často kladené otázky
Kontaktní informace